Tirsdag 17.10.2017 kl 10:52


Mulighet for mer fri hvile

Skrevet av: Inger Lise Walle
Foto: Olida Kristine Susort

Før løpet i 2018 endrer Femundløpet reglene, slik at deltakerne selv kan bestemme hvor mye og lenge de skal hvile.


Sportslig Utvalg (SU) i Femundløpet har kommet fram til at deltakerne selv skal få bestemme mer hvor mye og når de vil hvile.

– Alternativet var å fastsette en hvilepott på både F-400 og F-600. Dette ville ha gjort begge distansene til etappeløp, noe vi ikke ønsker, sier daglig leder av Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll til hundekjøring.no, og legger til at sportslig utvalg er opptatt av at begge distansene fortsatt skal ha en langdistanseprofil.

– Vi håper at deltakerne opplever dette positivt for hundevelferden og utviklingen av sporten, sier han.


Ingen endring for junior-kjørerne

For Femundløpet junior blir det ingen endringer. Det blir som tidligere med tre distanse,r og to ganger seks timers obligatorisk hvile pluss tidsutjamning på det første sjekkpunktet.

– Det kan bli endringer på løypetraseen, og det vil bli vurdert hvor starten går fra. Helt sikkert er det likevel at målgangen blir i Røros, lover Kokkvoll til hundekjøring.no.


Endringen i 400 og 600-klassen.

For Femundløpet 400(F-400) kilometer og Femundløpet 600(F-600) kilometer blir det endringer på obligatorisk hvile og tidsutjevning. For F-400 innebærer det at det blir seks timers obligatorisk hvile pluss tidsutjevning, og det kan tas valgfritt på sjekkpunktene Tufsingdalen, Drevsjø eller Søvollen. Imidlertid er det fire timers obligatorisk hvile på Tolga, og ingen av de obligatoriske hvilene kan deles opp.

For deltakerne i F-600 blir det seks timers obligatorisk hvile pluss tidsutjevning, som kan tas ut valgfritt på sjekkpunktene Tufsingdalen, Drevsjø eller Søvollen. En hvile på fem obligatoriske timer kan tas ut på enten Orkelbogen 2 eller Tolga. Ingen av de obligatoriske hvilene kan deles opp.


Mer ansvar til kjørerne

Jon Anders Kokkvoll påpeker at det pålegges kjørerne et større ansvar for å ivareta hundenes velferd ved regelendring.

– Vi vil poengtere at det er absolutt lov til å hvile mer enn de to obligatoriske hvilene på distansene. Deltakerne har det fulle ansvar i å presentere hundespannene inn og ut av sjekkpunktene og ved målgang på en god måte, sier han til hundekjøring.no.
Hunden login

Temalinker