Tirsdag 17.10.2017 kl 10:44


– Vi anbefaler at hunder holdes hjemme

Skrevet av: Inger Lise Walle

I sommer har Mattilsynet fått inn flere bekymringsmeldinger om hunder som blir utsatt for høyt støynivå på utekonserter.


– Hunder er lyd-sensitive og har langt bedre hørsel enn mennesker. De kan fort bli stresset og i verste fall få hørselsskader hvis de blir utsatt for høy lyd over lang tid, sier Nina Vehus i Mattilsynet til NRK.

Det er helt klart et fluss av utkonserter på sommeren, og det er ofte trivelig å ta en tur i godt lag. Men flere bekymrede privatpersoner, og også praktiserende veterinærer, har meldt inn sine bekymringer til Mattilsynet i Agder om at folk tar med seg sine firbente på konserter med høyt støynivå på Sørlandet i sommer.

– Vi forstår godt de som har meldt inn bekymringene. Vi anbefaler at hunder holdes hjemme fra konserter der lydnivået er veldig høyt. I denne sammenheng anbefales det å ikke overstige 65 desibel, sier avdelingsleder i Mattilsynet region Aust- og Vest-Agder Nina Vehus til NRK.


Konsert på fiskebrygga

Flere av bekymringsmeldingene tilsynet har mottatt gjelder de populære tirsdagskonsertene på fiskebrygga i Kristiansand. Hunder hører mye bedre enn mennesker og i verste fall kan hundene få hørselsskader.

– Det vi opplever som normal prat kan for en hund oppleves som støy, sier Vehus NRK.

Det er mange mennesker på tirsdagskonsertene i Kristiansand. Foto: Harald Møller.

Mattilsynets veileder

Mattilsynet har laget en veileder for hundeeiere hvor råd om støy inngår.

Vedvarende lydnivå skal ikke overstige 65 desibel og skadelige lyder skal unngås så langt det lar seg gjøre. Med «vedvarende støy» menes dur og støy fra faste installasjoner eller annet som vedvarer i mer enn i ti prosent av døgnet.

Dersom lydnivået på oppholdsstedet virker sjenerende bør lyden måles. Hunden bør også kunne velge bort rom med støy.

Andre momenter som er viktig å vurdere før en tar med hunden på konsert er hvor varmt det er, tilgang på vann og om det er mye folk.

– Ofte vil det være det beste for hunden å være hjemme og ikke utsettes for vedvarende høy musikk, tett folkemasse og varm sommersol, sier Nina Vehus til NRK.
Hunden login

Temalinker