Tirsdag 19.09.2017 kl 13:27


Nye regler gjeldende fra 1.1.2012

Sverige med nye regler for viltspor

Skrevet av: Inger Handegård Foto av: Inger Handegård
Hvor går blodsporet? Innenfor en rute på 25 x 25 meter går sporet.

Det kommer er nytt regelverk i Sverige. Fra 1. januar må de som skal starte på viltsporprøve i Sverige bl.a. gjøre et sporoppsøk for å finne sporet sitt.


De svenske reglene for viltspårprov, eller blodspor som det heter hos oss, har aldri vært helt lik de norske reglene. Nå blir forskjellen enda litt større.


De viktigste forskjellene

Sporoppsøk i en rute på 25 x 25 meter
Slik er det ofte på et praktisk ettersøk også! Så dette er glimrende. Det er ikke noe oppspark. Man bare starter å slepe skanken og legge blod. Blodet legges litt tettere i starten på sporet. Utfordringen vil være hvor mye tråkk det er i denne ruta. Hvem henger opp rutemarkeringene og når?

Slep av skank
Også tidligere var det slep av skank på de svenske sporene. Slepet gjør at hunden både har slep og blod å rette seg etter i tillegg til folkefoten når den gjør sporoppsøk og går sporet. Skanken slepes også ved tilbakegangen i sporet.

Tilbakegang
Her vil de aller fleste hunder få et reelt tap og tapsarbeid. Supert for dommerne som gjerne vil se dette for å kunne vurdere hundens arbeid.

Skudd
Dette har vært etterlyst også i Norge da en skuddredd hund ikke er velegnet for ettesøksarbeid. Spørsmålet kan stilles om hunden trenger skudd på hvert eneste spor, slik regelverket er i dag. Jeg tenker mest på skytingen i skogen og reaksjonen fra grunneiere og turgåere i området.

Maks-tid og blodmengde
45 minutter er maks tid for 1. premie i åpen klasse. Sporet legges med 2 dl. blod.

Selvstendighet
Regelverket sier klar at det er hunden som først og fremst skal gjøre jobben.

Maks linelengde
Den er 10 meter.


Les regelverket grundig før du starter å trene og før du melder på prøve.

De generelle reglene

Kastrerad hanhund / tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna regler (utfärdat före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt utvecklade och belägna testiklar före operationen.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid prov, tävling eller utställning.

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för hund.

I provet får inte delta
a. Hund som inte uppnått nio (9) månaders ålder
b. Tik som löper. Vid rörligt prov får löptik delta om detta inte stör andra deltagande hundar
c. Hund som i övrigt inte uppfyller de krav som framgår av SKKs regelverk.

OBS:
För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet.

Om deltagande hund befinns vara kryptorchid ska detta antecknas i resultatlistan.


I Sverige er det ikke krav om utstillingspremiering for å få tittelen SVCH.

Bevegelig (rörlig) prøve

Rörligt viltspårprov
Prov som genomförs på tid och plats som fastställs av arrangerande specialklubb. Provdag ska vara fastställd minst fem dagar före start. Hund får starta flera gånger under samma period vid rörligt prov. Dock får hund inte starta mer än 1 gång samma dag och vid samma prov. Ett rörligt prov kan vara från en vecka upp till maximum en kalendermånad.

Anlegssklass og öppen klass
For å kunne starte i åpen klasse der man kan oppnå 1. premie tellende til championat, må hunden først ha godkjent anleggsklasssen. Unntaket er f.eks. norskeide hunder som har gått til 1. premie på blodsporprøve i Norge. De kan starte direkte i åpen klasse.

Du kan i teorien bli SVCH 9 måneder gammel
Siden det ikke er krav om utstillingspremiering for å få tittelen SVCH kan du få de 1. premiene du trenger for championatet mens hunden er unghund.


Eksempelspor fra det nye regelverket.

Sporet i åpen klasse - et sammendrag

Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och ska läggas så som ett skadat vilt normalt rör sig. Spåret ska passera höjder eller bergklackar, genom sänkor, gärna med inslag av kärr eller annan sank terräng. Spåret ska även innefatta rejäla tätningar eller annan svårtillgänglig terräng, där ett påsskjutet vilt kan tänkas ta skydd undan eventuella förföljare.

Rekognosering och markering av de olika spåren bör ske i god tid före spårläggning. För att förhindra överväxlingar ska avståndet mellan spåren alltid vara minst 200 meter. Något kortare avstånd kan tolereras om terrängen
genom väg, vattendrag eller liknande erbjuder en klar och naturlig avgränsning
mellan spåren. Inget spår får korsa trafikerad landsväg.

Spåret ska i båda klasserna vara minst 600 meter långt och så lagt att det bildar fyra vinklar. Avståndet mellan vinklarna får inte understiga 50 meter.
Om samma spår används flera gånger ska det vara minst 10 dygn mellan användningstillfällena.

Spårbörjan ska endast vara markerad med att den yta om 25 x 25 meter där skottplatsen antas vara ska vara utmärkt. Platsen för skottprövning ska markeras. Markering av spåret i övrigt ska göras på ett sådant sätt
att det endast kan lokaliseras av domaren och/eller spårläggaren med hjälp av en spårbeskrivning.

Spåret ska i båda klasserna läggas med 2 deciliter blod. Blodstämplarna eller blodstänken avsätts med cirka 1 meter inbördes avstånd. På det första tiotalet meter av spåret görs blodmarkeringen tätare.I båda klasserna ska i samband med blodmarkeringen släpas skank av hjortvilt. Skanken ska släpas även under bloduppehåll. Blodet ska alltid stämplas eller droppas i direkt anslutning till spårets sträckning. Om två hjälps åt vid spårläggningen ska den som
markerar blod alltid gå sist.

Den släpade skanken läggs vid spårets slut och placeras så att den på avstånd inte är synlig för föraren, dock utan att gömmas. Från spårslutet ska spårläggaren avlägsna sig vinkelrätt från spårets riktning.

I öppen klass ska spåret vara ”nattgammalt” och ska vara lagt inom 12-24 timmar före prövningen.


Skuddprøve, linelengde, tempo og bedømmelse,

Skottprövning
I öppen klass markeras 50-100 meter före spårslutet platsen för skottprövningen. Hunden sätts eller läggs, bunden eller
obunden, vid markeringen. Domaren eller annan funktionär går cirka 15 meter från hunden i spårets längdriktning och avlossar där ett skott med hagelvapen eller startpistol 9 mm med knallammunition. Skotten ska skjutas i luften och inte i marken. Skytten återvänder till hunden. Domaren ska sedan
visa i vilken riktning spåret går.

Förande av hund
Hunden ska under spårningsarbetet föras i spårlina vars längd inte får överstiga 10 meter. Avståndet mellan hunden och förarens fattning på linan ska vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas eller fattas med kortare avstånd.

Arbetstempo
Hunden ska arbeta i ett lugnt och för eftersök lämpligt tempo. Spårtiden får uppgå till högst 45 minuter i öppen klass.

Självständighet
Hundens förmåga att självständigt följa spåret samt reda ut eventuella tappter
bedöms.

Hunden ska arbeta fritt och utan styrning av spårlinan, dock får föraren genom lågmält tilltal ge hunden uppmuntran och stöd. Som hjälp räknas när föraren ingriper i hundens arbete alternativt återför hunden till spåret.

Prissättning i Öppen klass
För första pris fordras att hunden:
• visat utmärkt förmåga att följa spåret
• arbetat i ett lämpligt tempo
• endast med stöd från föraren och utan ingripande av domaren nått spårets slut inom föreskriven tid (observera i § 9 a. angivet undantag vid överväxling till färskt spår av vilt)
• uppvisat godkänd skottreaktion.
Relaterte artikler

Temaside

Jakt

Slik blir fuglejakta

Rypejakta nærmer seg. 10. september står mange jegere og fuglehunder klar over hele Norge, men hva sier rapporten etter takseringen.

Les mer

Pointeren knallet til

I helgen gikk Sør-Norsk Unghundmesterskap av stablen for stående fuglehunder, som enda ikke har fylt to år.

Les mer

Tren hunden som en atlet

Får fuglehunden de forutsetningen den trenger for å prestere? Spør Inger Lise.

Les bloggen

Eget ansvar å jakte i ulveland

Miljødirektoratet har bestemt at jegere får lov til å jakte med løse hunder i naturreservatet i Østmarka. I dette området ble en ulv skutt i nødverge i fjor, da den angrep en hund.

Les mer

Det er ikke bare på høyfjellet det skjer

De aller fleste forbinder fuglehund med rype, og fuglehundprøve med høyfjellet. Men denne helgen var det i skogen det skjedde.

Les mer

Rypejakt i høstfjellet

- Høsten bringer med seg så mange goder! Ikke bare de fine fargene i naturen, men jaktsesongen er i gang! Og er for noen årets høydepunkt, skriver Susann.

Les bloggen

6 tips til jaktsesongen

Hund og jeger hører sammen. En ting er å ha utstyr og våpen i orden, men hva skal til for at jakthunden yter sitt beste?

Les mer

Vurderer ulvejakt med hund

Regjeringen vil vurdere å la jegere slippe løs hunder når de jakter på ulv med fellingstillatelse.

Les mer

Her angriper ulvene

I oktober var jämthunden Klara ute på søk etter elg, plutselig står hun ansikt til ansikt med ulven. Vi advarer om sterke bilder.

Les mer

Følg VM for stående fuglehunder

I helgen kan du følge med på verdensmesterskapet for stående fuglehunder.

Les mer

Hunden login

Temalinker