Dette er en sponset artikkel

Riktig fôring av valpen

En seks måneder gammel valp er 65 ganger tyngre enn ved fødselen, når den er fullt utvokst er den imponerende 90 ganger så tung. Derfor kan ernæringen være avgjørende for hvordan resten av livet utfolder seg.
Det er viktig at valpefôret er sammensatt for å støtte utviklingen til muskler, skjelett, tenner og immunsystem. De viktigste kriteriene for å sikre en god vekstfase er mengde, kvalitet og næringsmessig
balanse.

Valpen må verken spise for mye eller for lite. Den må aldri få for mye mat for at den skal "bli glad". Det er viktig å huske på at veksten må skje i riktig tempo, spesielt hvis det dreier seg om en valp av en
stor rase.

Forskjellige vekstkurver

Når vi utvikler valpefôr er det viktig at sammensetningen til fôret imøtekommer viktige fysiologiske trekk hos valpen:

Evnen til å fordøye mat. Noen ganger kan det oppstå fordøyelsesrelaterte intoleranser selv overfor et godt balansert fôr. Forskjellige raser har helt forskjellige vekstkurver.

Energibehovet

En hund får energi fra fôret den inntar. Energien brukes hovedsakelig til å opprettholde vev og gjennomføre livsviktige funksjoner (åndedrett og hjerteslag). Dette kaller vi det grunnleggende energibehovet.

Valper trenger også energi for å vokse og leke. Energien de trenger til dette, kaller vi vedlikeholdsenergibehovet. Hvis hunden inntar mer energi enn den bruker, vil den lagre den overflødige energien i adipocyttene, som er celler spesialisert på lagring av fett. Hunder er i
stand til å lagre fett på denne måten på et hvilket som helst stadium i livet.

Uavhengig av valpens rase eller størrelse har den alltid større energi- og næringsbehov enn en voksen hund per kilo kroppsvekt. Den trenger energi for vedlikehold, men også for å danne nytt vev (bein, muskler, blod, hud, pels) som skal til for å vokse.

Behovene for protein, mineraler og vitaminer er også større enn hos et voksent individ. Man kan ikke fôre en valp med fôr som er utviklet for voksne, uten at dette utgjør en risiko for valpen.


Tilpasset næringsinnhold

Valpefôr må ha et høyt proteininnhold, og spesielt hvis det dreier seg om store raser (over 30 prosent per tørrmasse av fôret for små raser, 37-38 prosent for store raser), og det er avgjørende at proteinet
er av høy kvalitet.

Unge hunder er mye mer følsomme for utilstrekkelig proteininntak enn voksne. Proteinmangel kan føre til hemmet vekst, anemi, redusert antall blodproteiner og mangel på antistoffer som resulterer i en mye større
mottakelighet for sykdom. Dette er situasjoner som setter hundens liv i fare.

Må kontrolleres nøye

Inntak av kalsium og fosfor må kontrolleres nøye for å hindre alvorlig knokkelsykdom (næringsrelatert sekundær hyperparatyroidisme) som er mangel på mineraler i skjelettet. Dette er en kjent forstyrrelse
hos valper som utelukkende fôres med kjøtt eller et hjemmelaget fôr uten tilsetning av mineraler.

Videre er valper av store raser mer følsomme for overdrevet inntak av kalsium enn små raser. Med mindre dyrlegen anbefaler det, kan tillegg av kalsium eller et annet mineral eller vitamin føre til alvorlig
knokkelsykdom.

Fullverdige valpefôr deles inn etter spesifikke voksekrav og særlige overfølsomheter basert på dyrets størrelse. Et fôr må inneholde mellom 1,3 og 1,6 prosent kalsium, og mellom 1 og 1,3 prosent fosfor i
tørrvekt, avhengig av energikonsentrasjonen og hundens størrelse.

Varierende fordøyelseskapasitet

Valper og voksne hunder har forskjellig fordøyelseskapasitet. Valper er også veldig følsomme for ingrediensene i fôret de får. For eksempel har valper begrenset toleranse for stivelse. Jo yngre valpen er, jo større er intoleransen (nyfødte kan ikke fordøye stivelse, men de har ingen problemer med å fordøye laktosen i morsmelken).

Valpens evne til å fordøye stivelse øker med tiden, etter hvert som mengden stivelse i fôret øker. For mye stivelse i for ung alder gjør at valpen risikerer å få diaré.

Sammensetningen av valpefôr vil derfor ha lignende kjennetegn uavhengig av rase: Høy energitetthet (energi per kg), høy konsentrasjon av alle livsviktige næringsstoffer sammenlignet med fôr til voksne, og en øvre grense med tanke på innhold av stivelse.

Fôr tilpasset hundens størrelse

En valp har et stort energiforbruk.

Rasens størrelse medfører likevel spesifikke justeringer. En stor valp spiser mer enn en liten valp, men ikke kilo for kilo. Dette gjør ting vanskelig!

En valp på 20 kilo inntar bare 1,5 ganger så mye energi som en valp på 10 kilo på samme alder. Hvis de spiser det samme fôret risikerer den store hunden å utvikle kalsiummangel, så fôret til den store valpen må inneholde en høyere konsentrasjon av kalsium.

I tillegg til sammensetning må fôrbitenes størrelse, form og hardhet
også tilpasses valpens størrelse. Ved tre ukers alder veier en terrier
2-3 kilo, mens en valp av en svært stor rase veier omtrent 20 kilo, noe
som helt klart betyr at kjevene deres vil være forskjellige.

Den mindre hunden vil ha problemer med å plukke opp en middels stor tørrfôrbit, mens en svært stor valp vil miste mye av tørrfôret. Den mest fornuftige løsningen er å bruke tørrfôr som er spesielt tilpasset kjevestørrelsen.

Gradvis overgang

Rasen har også en innvirkning på hvor lenge valpen skal få valpefôr:

    8-10 måneder for små raser
    10-14 måneder for middels store raser
    14-20 måneder for store raser
    16-24 måneder for svært store raser

Ved slutten av vekstperioden anbefales det at hunden gradvis settes over på et fôr som er utviklet for voksne hunder, vanligvis et vedlikeholdsfôr som er tilpasset dyrets størrelse. Vedlikeholdsfôrene
har lavere energi-, fett- og proteininnhold enn valpefôr.

Dersom hunden fortsetter på valpefôr for lenge, er det stor risiko for at den blir overvektig. Inntak av et fôr med høyt energiinnhold gjørat den voksne hunden lett legger på seg, med mindre den er svært
aktiv.

Fôrmengde og fordeling

Ideelt sett skal vekstkurver brukes for å beregne mengden fôr valpen skal ha med utgangspunkt i kroppsvekten sin. Valpen må derfor veies regelmessig slik at avvik fra vekstkurven kan fanges opp raskt.

Det er også en rask og enkel måte å finne ut om valpen er overvektig på: Plasser en hånd på hver side av brystkassen (rundt ribbena) og beveg hendene bakover, uten å utøve trykk. Det skal være mulig å kjenne
alle ribbena. Denne teknikken kan brukes på hunder i alle aldre.

Antall måltider forandrer seg etter hvert som valpen vokser. I ukene rett etter avvenningen skal valpen fôres fire ganger daglig. Dette reduseres så til tre måltider og deretter til to halvveis i vekstfasen.

Det finnes imidlertid ikke en absolutt og fastlagt regel for dette. Antall måltider kan variere i henhold til dyrets matlyst og eierens tilgjengelighet.

Royal Canin tilbyr et bredt utvalg av valpefôr, både tilpasset hundens voksenstørrelse og rase. Les mer om det her.
24.
Publisert
NOVEMBER 2017

Sponset av
Royal Canin